/ Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów

Wciąż trwają prace naszej Komisji Konkursowej, która rozprawia się z wnioskami w ramach konkursu „Złoty Wiek” pod kątem oceny merytorycznej. W tej edycji mamy do przyznania 15 mikrograntów:

  • 8 na 4000zł,
  • 4 na 10000zł,
  • 3 na 20000zł.

Zgodnie z regulaminem Wasze wnioski oceniamy pod kątem:

  • jakości planu projektu (maks. 2 pkt);
  • zasadności budżetu (maks. 1 pkt);
  • adekwatności projektu do zdefiniowanych problemów i potrzeb (maks. 3 pkt);
  • wpływu projektu na społeczność lokalną (maks. 2 pkt);
  • planowanej promocji i upowszechniania rezultatów (maks. 2 pkt).

Łącznie do zdobycia jest 10 pkt. Plus dodatkowy 1 punkt, jeśli projekt realizowany jest na rzecz Kombatantów (grupa odbiorców musi się wtedy składać minimum w 50% z Kombatantów).

Według regulaminu w tej edycji konkursu realizacja zwycięskich inicjatyw dla seniorów miała odbywać się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022r. Niestety z uwagi na fakt, że wciąż jeszcze czekamy na przelew środków na granty z #NOWEFIO, przesuwamy także terminy realizacji wszystkich projektów.

Projekty będą mogły wystartować najwcześniej w drugiej połowie kwietnia i potrwają do lipca. Przy ogłoszeniu ocen merytorycznych i decyzji o przyznaniu grantów podane zostaną dokładne, wydłużone ramy czasowe.

Dziękujemy za zrozumienie!


Zapraszamy do złożenia wniosku online -> Złóż wniosek online

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Wyniki

 

OCENA MERYTORYCZNA – 02 EDYCJA LISTA WNIOSKÓW – 02 EDYCJA – OCENA FORMALNA

 

OCENA MERYTORYCZNA – 01 EDYCJA LISTA WNIOSKÓW – 01 EDYCJA – OCENA FORMALNA

 

 


Konkurs ,,Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”, współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 


Edycja II (2022)

Regulamin II Edycji FWP_regulaminZlotyWiek_2edycja

Wzór wniosku dla organizacji nieformalnych oraz organizacji nieformalnych z patronem

Wzór wniosku dla młodych organizacji pozarządowych

Złóż wniosek online

Najczęściej zadawane pytania


Edycja I (2021)

Pobierz Regulamin Mikrograntów

Złota jesień_wzór sprawozdania metyrotycznego_1 edycja

Złota jesień wzór rozliczenia kosztów projektu_1 edycja


Cyfrowa szkoła liderów (I edycja)
Materiały edukacyjne (I edycja)