/ Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na inicjatywy realizowane przez seniorów

III Edycja. Nabór wniosków będzie od 27.02.2023 r. do 20.03.2023 r. do godziny 12:00.


Zapraszamy do złożenia wniosku online -> Złóż wniosek online

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Wyniki

OCENA MERYTORYCZNA – 04 EDYCJA LISTA WNIOSKÓW – 04 EDYCJA – OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA – 03 EDYCJA LISTA WNIOSKÓW – 03 EDYCJA – OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA – 02 EDYCJA LISTA WNIOSKÓW – 02 EDYCJA – OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA – 01 EDYCJA LISTA WNIOSKÓW – 01 EDYCJA – OCENA FORMALNA
Konkurs ,,Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”, współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Wartość dofinansowania: 981 900,00 zł brutto

Całkowita wartość projektu: 981 900, 00 zł brutto

Termin wykonania zadania: 01.07.2021-31.112.2023

 


Edycja IV (2023) Regulamin IV Edycji FWP Złoty Wiek


Edycja III (2022) Regulamin III Edycji FWP Złoty Wiek


Edycja II (2022) Regulamin II Edycji FWP_regulaminZlotyWiek_2edycja

Wzór wniosku dla organizacji nieformalnych oraz organizacji nieformalnych z patronem

Wzór wniosku dla młodych organizacji pozarządowych

Złóż wniosek online

Najczęściej zadawane pytania


Edycja I (2021) Pobierz Regulamin Mikrograntów

Złota jesień_wzór sprawozdania metyrotycznego_1 edycja

Złota jesień wzór rozliczenia kosztów projektu_1 edycja


Cyfrowa szkoła liderów (III edycja)


I edycja


Materiały edukacyjne (I edycja)