/ Paczki dla podopiecznych Fundacji

Fundacja Wspólnota Pokoleń dzięki życzliwości Banku Zachodniego WBK Sponsora ogólnopolskiego projektu „Paczki świąteczno-noworoczne dla działaczy na rzecz demokratyzacji Polski” w dniach 16-31.12.2014 r. po raz kolejny rozdała swym Podopiecznym paczki. http://www.bzwbk.pl/

PKO FND LOGO RGB

 

 

 

 

Fundacja Wspólnota Pokoleń dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego, w ramach Programu Dialog Międzypokoleniowy, wręczyła swym podopiecznym 550 bożonarodzeniowych paczek.

W roku 2015, dzięki życzliwości i wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacja Wspólnota Pokoleń obdarowała Bożonarodzeniowymi paczkami 190 Beneficjentów mieszkających na terenie całej Polski.

W roku 2016, finansując paczki z przekazanej nam przez Fundację PKO Banku Polskiego darowizny, dotarliśmy do 304 Beneficjentów na terenie całej Polski, dodatkowo we współpracy ze Stowarzyszeniem Pokolenie sfinansowaliśmy część produktów żywieniowych do kolejnych 150 paczek przeznaczonych dla mieszkańców Śląska. https://www.fundacjapkobp.pl/