/ „Zima wasza, wiosna nasza” – gra miejska

Tytuł projektu: „Zima wasza, wiosna nasza” – gra miejska dla młodzieży i mieszkańców Poznania

Opis

Zadanie publiczne „Zima wasza, wiosna nasza” – gra miejska dla młodzieży i mieszkańców Poznania polegało na przeprowadzeniu gry miejskiej dla poznańskiej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (240 osób łącznie; 10 szkół łącznie) oraz lokalnej społeczności. Tematyką gry było wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, za planszę posłużyła przestrzeń miejska Poznania. Zadanie poprzedził cykl lekcji o współczesnej historii Polski realizowanych na podstawie przygotowanych wcześniej scenariuszy oraz spotkania ze świadkami historii – opozycjonistami, w tym z lat 80., biorącymi udział w wydarzeniach związanych z najnowszą historią kraju.

Założenia

Założeniem projektu była współpraca Fundacji Wspólnota Pokoleń ze szkołami w działaniach na rzecz edukacji obywatelskiej młodego pokolenia oraz rozwój komplementarnych sposobów nauczania, tj. spotkania ze świadkami historii, żywa lekcja historii oraz gra oparta na realiach historycznych w przestrzeni miejskiej.

Rezultaty

Wśród najważniejszych rezultatów zadania można wyszczególnić:

  1. Wzrost wiedzy u młodzieży i lokalnej społeczności na temat historii w okresie 1980-1983
    i zaangażowanie w aktywne jej poznanie.
  2. Promocja wśród mieszkańców Poznania czynnego odkrywania historii Polski.
  3. Aktywizacja społeczna dawnych opozycjonistów.

Atrakcje

Za największą atrakcję gry uznano grupy rekonstrukcyjne wcielające się w jednostki MO i ZOMO zarówno te piesze, jak i zmotoryzowane, ale także możliwość uczestniczenia w akcji malowania haseł na murach, prowadzenia, nadawania i odsłuchu audycji “nielegalnego” radia, czy też możliwość własnoręcznego drukowania ulotek. Duże zaciekawienie wśród młodzieży wywoływało menu zaproponowane dla uczestników gry  w punktach gastronomicznych, czyli kuchniach polowych i barach mlecznych.

Dodatkowo odbywały się turnieje w grach planszowych typu “Kolejka”, które poprzedziły grę miejską. Wzbogaciło to wiedzę nieformalną graczy na temat historii tego okresu.