/ Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…

W 2012 roku Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej  przy współpracy z Fundacją Wspólnota Pokoleń zorganizowało konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”, który stał się projektem cyklicznym (więcej o konkursie).  Rokrocznie zadaniem uczestników konkursu, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jest przygotowanie karty „z albumu” zawierającej informacje o wybranej ofierze zbrodni katyńskiej. Nagrodą zaś dla laureatów jest wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z martyrologią narodu polskiego.

EDYCJA 2015

Wyniki 6. edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”!

Znamy już laureatów 6. edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundację Wspólnota Pokoleń.

Zadaniem uczestników konkursu (uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) było stworzenie karty z albumu poświęconej jednej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Komisja Konkursowa oceniając nadesłane prace brała pod uwagę m.in. stronę merytoryczną pracy, jej projekt graficzny, estetykę, ale również oryginalność pomysłu.

Więcej informacji o 6. edycji po kliknięci na niniejszy link.

Regulamin konkursu