/ Program Dialog Międzypokoleniowy

Program „Dialog Międzypokoleniowy” dedykowany jest osobom działającym na rzecz demokratyzacji naszego kraju po 1945 roku, które dziś znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Najczęściej są to osoby starsze i samotne, które na skutek długotrwałej choroby i kosztów leczenia żyją na granicy ubóstwa.

 

W ramach Programu wspieramy osoby, które:

• utraciły zdrowie, a ich stan psychiczny i sprawność fizyczna uległy znacznemu pogorszeniu, co uniemożliwia im w chwili obecnej podjęcie zatrudnienia oraz współuczestniczenie w pełni w życiu społecznym kraju;

• wymagają stałej opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a nie posiadają odpowiedniego zaplecza materialnego do poprawy swojego stanu zdrowia;

• znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z uwagi na fakt, że dawna ich aktywność utrudniła podjęcie legalnego zatrudnienia, w wyniku czego nie nabyli świadczeń emerytalnych, jakie powinny im przysługiwać.

PKO FND LOGO RGB

Program Dialog Międzypokoleniowy, odsłona 2014

Fundacja Wspólnota Pokoleń, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego (www.fundacjapkobp.pl), już po raz piąty realizowała kolejną edycję Programu Dialog Międzypokoleniowy, zakończoną w grudniu 2014 r. W roku 2014 za pomocą mikrograntów dotarliśmy do 54 Beneficjentów.

Program Dialog Międzypokoleniowy, odsłona 2015

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego umożliwiło nam na kontynuację Programu Dialog Międzypokoleniowy, i w roku 2015 mikrograntami obdarowaliśmy 88 osób mieszkających na terenie całej Polski.

Zobacz też:

Regulamin Programu