List Prezesa Fundacji

Warszawa, 31.12.2012 r.

Szanowni Państwo,

przekazujemy sprawozdanie z działań Fundacji Wspólnota Pokoleń, podjętych w ramach programu Dialog Międzypokoleniowy w roku 2012. Jego realizacja była możliwa za sprawą otrzymanej od Fundacji Banku PKO BP darowizny, za którą pragniemy podziękować w imieniu Zarządu i Rady Fundacji, wolontariuszy, a przede wszystkim Beneficjentów Programu.

Działając na rzecz umacniania postaw obywatelskich, integracji społecznej, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mamy świadomość, iż aktywność Fundacji w tych obszarach nie byłaby możliwa, gdyby nie osoby, organizacje i firmy, które wspierają jej działania.

Państwa zaangażowanie w program Dialog Międzypokoleniowy umożliwia dotarcie z pomocą do osób, które wspierały proces demokratyzacji naszego kraju, a dziś borykają się z różnego rodzaju problemami życia codziennego.

Beneficjenci Programu to osoby samotne, schorowane, często wymagające specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji. Przeważająca większość Beneficjentów to również osoby ubogie, które utraciły możliwość podjęcia aktywności zawodowej lub długotrwale poszukujące pracy, bezrobotne. Wśród części tego środowiska panuje przekonanie o niesprawiedliwości dziejowej, poczucie wykluczenia społecznego, wycofanie, które jest bardzo znamienne wobec ich wcześniejszej aktywności na rzecz demokratyzacji kraju, zaangażowania społecznego i obywatelskiego.

Państwa wsparcie finansowe dla programu Dialog Międzypokoleniowy umożliwia nie tylko pomoc materialną, ale też przywraca wiarę i nadzieję jego Beneficjentom oraz ich rodzinom, że są ludzie, organizacje, firmy, którym nie jest obojętny los osób, które działały na rzecz demokratyzacji kraju.

Jest też ważną lekcją dla młodego pokolenia, wolontariuszy Fundacji, którzy poprzez bezpośrednią styczność z Beneficjentami uczą się odpowiedzialności za drugiego człowieka, a przede wszystkim tego, że upamiętnianie wydarzeń z historii kraju może odbywać się za sprawą aktywności obywatelskiej i społecznej.

Dziękujemy za wsparcie programu Dialog Międzypokoleniowy, które umożliwiło dotarcie w 2012 roku z pomocą finansową do 142 jego Beneficjentów. Dla wielu z nich było to przysłowiowe „koło ratunkowe”, pomoc, która docierała w trudnych momentach życiowych, w chwilach rezygnacji i zwątpienia. Za sprawą dotacji udzielonej przez Fundację Banku PKO BP możliwe było objęcie opieką osób, które z różnych powodów nie mogły i nie otrzymują jej od instytucji państwowych.

Dziękujemy za możliwość dotarcia z pomocą, ale też, a może przede wszystkim, za możliwość ofiarowania Beneficjentom programu nadziei na godne życie, poprawę warunków bytowych i zdrowia. Mamy świadomość, że nasza wdzięczność za Państwa wsparcie jest niewspółmierna do radości, którą możemy wspólnie z Państwem ofiarować podopiecznym Fundacji.

Z poważaniem

Joanna Frankiewicz

Prezes Zarządu
Fundacji Wspólnota Pokoleń