/ CBM APP | Cyfrowa Biblioteka Multimedialna EDUKACJA

Projekt zakłada stworzenie aplikacji umożliwiającej, w zautomatyzowany i przystępny dla przeciętnego użytkownika Internetu, zbieranie relacji świadków historii oraz umieszczanie ich w unowocześnionej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych nowej wersji portalu cbmedukacja.pl

Biblioteka multimedialna została stworzona z myślą o uczniach i nauczycielach, jako pomoc dydaktyczna, rozpowszechniająca pracę z metodą oral history czyli historii mówionej. Celem Fundacji jest rozpowszechnienie tych wartościowych materiałów, trafienie do większej ilości odbiorców, ale również zachęcenie innych do rozmowy z osobami starszymi. Proponowane w projekcie stworzenie rozwiązania technologicznego w postaci aplikacji CBM APP pozwoli na nagrywanie materiałów wysokiej jakości przy użyciu telefonów komórkowych lub komputerów i innych urządzeń przenośnych. Dzięki temu, każdy będzie mieć możliwość nagrania interesujących wywiadów. Nasze działanie w wymierny i znaczący sposób zwiększy bazę materiału źródłowego najnowszej historii Polski. Innowacyjność rozwiązania chcemy wykorzystać lokalizując i adaptując aplikację we współpracy z partnerami zagranicznymi (w tym ze Stanów Zjednoczonych), umożliwiając użytkownikom angielskojęzycznym dostęp do treści zebranych w Bibliotece (a przez to promocję najnowszej historii Polski) oraz przede wszystkim możliwość zbierania relacji poprzez użytkowników angielskojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem emigrantów z Polski oraz im potomnych, w tym polonii amerykańskiej. Szczególne znaczenie ma dla nas promocja aplikacji CBM APP, jako polskiego innowacyjnego narzędzia.

Celem projektu jest rozwój Cyfrowej Biblioteki Multimedialnej poprzez stworzenie aplikacji umożliwiającej zbieranie relacji multimedialnych świadków historii i ich zautomatyzowanej publikacji w przystosowanej do tego celu nowej wersji biblioteki. Jej adaptacja i lokalizacja na język angielski oraz promocja wśród angielsko i polskojęzycznych użytkowników  internetu.

Celem Fundacji jest rozpowszechnienie wartościowych materiałów, trafienie do większej ilości odbiorców, ale również zachęcenie innych do rozmowy z osobami starszymi. W dzisiejszych czasach poczucie przynależności do społeczności jest nie tylko potrzebne, ale też staje się normalnością, dlatego widzimy wiele pożytków z otwarcia biblioteki na szerszą społeczność. A jeszcze więcej korzyści dla polskiej racji stanu przyniesie promocja polskiej myśli i bliskich nam wartości wśród młodych obywateli całego świata.


Partnerami przedsięwzięcia są:


Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do lektury naszych zbiorów zgromadzonych w Cyfrowej Bibliotece Multimedialnej Edukacja (dalej: CBM Edukcja). W obecnej formule CBM Edukacja jest portalem gromadzącym wspomnienia Świadków Historii i uzupełnianym o zdigitalizowane dokumenty i zdjęcia pochodzące z prywatnych archiwów Świadków. Wszystko to tworzy swoisty kufer z historiami. W kufrze tym znaleźć można wywiady biograficzne (ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane i otwarte).

Dbając o Państwa komfort i czas, stopniowo nadajemy bibliotece uporządkowaną i przyjazną formę. Przygotowujemy szereg ułatwiających użytkowanie rozwiązań: oś czasu, opis materiałów ikonograficznych i dokumentów, rozbudowane biogramy, transkrybowane wywiady, propozycję dodatkowej literatury, które już niedługo usprawnią funkcjonowanie Biblioteki.

cbmedukacja.pl – kliknij tutaj !

Obecnie intensywnie pracujemy na stworzeniem pierwszej na świecie aplikacji, umożliwiającej każdemu użytkownikom udział w tworzeniu bazy wywiadów prowadzonych w duchu oral history.

Redakcja CBM Edukacja i Zespół Fundacji Wspólnota Pokoleń