/ Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji

Zadanie publiczne „Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Seniorów i Kombatantów Wspólnota Pokoleń” dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego (środki budżetu państwa) oraz ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (środki budżetu państwa).

Opis projektu:

Celem projektu: budowa Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Seniorów i Kombatantów „Wspólnota Pokoleń” na nieruchomości gruntowej w Wambierzycach (powiat kłodzki województwa dolnośląskiego).

Obiekt docelowo ma stać się centrum edukacji i wychowywania młodego pokolenia, także rekreacji, aktywizacji i opieki nad osobami starszymi – kombatantami, osobami represjonowanymi i in. z uprawnieniami. Integralną częścią realizowanego w Ośrodku autorskiego programu będą międzypokoleniowe spotkania, które łączyć będą kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach przebywających w ośrodku bohaterów oraz z budowaniem postaw patriotycznej i obywatelskiej w gronie młodzieży. Ma to być także miejsce do doświadczania historii i kultury oraz wymiany myśli politycznej, z naciskiem na solidaryzm społeczny. Składający się z odrębnych obiektów modułowych ośrodek zostanie zbudowany w sposób nowoczesny, energooszczędny, z zastosowaniem technologii chroniących czyste powietrze. Dostosowany będzie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Ważną jego częścią będzie przestrzeń wspólna, umożliwiająca budowanie więzi miedzy podopiecznymi oraz wzmacnianie ich relacji z innymi przebywającymi w ośrodku beneficjentami.


Wartość dofinansowania: 400 000,00 zł brutto

Całkowita wartość projektu: 473 000,00 zł brutto


Termin wykonania zadania:  22.06.2022-15.11.2022

W ramach dofinansowania ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku (środki budżetu państwa), przeprowadzono następujące prace budowlano-inwestycyjne:  zakup i montaż dwóch budynków modułowych –
1. Z przeznaczeniem wypoczynkowo-aktywizacyjnym wraz z wyposażeniem;
2. Modułu technicznego.


Wartość dofinansowania: 545 000,00 zł brutto

Całkowita wartość projektu: 545 000,00 zł brutto


Termin wykonania zadania:  01.05.2021-31.12.2023

W ramach finansowania ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (środki budżetu państwa), w latach 2021-2023 r. realizowane są następujące działania:

  1. Zakup nieruchomości gruntowej w Wambierzycach, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie;
  2. Przygotowanie planu zagospodarowania działki i układu funkcjonalnego ośrodka – układ przestrzenny, rozmieszczenie mediów, plan funkcjonalny poszczególnych pomieszczeń, przygotowanie wizualizacji obiektu;
  3. Budowa instalacji OZE;
  4. Działania komunikacyjne.

Galeria z realizacji: