/ Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji

Nazwa zadania: Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Seniorów i Kombatantów „Wspólnota Pokoleń”

Dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

Kwota dotacji: 3 999 809,62 zł 

Kwota całościowa: 4 379 487,46 zł 


Zadanie publiczne Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Seniorów i Kombatantów „Wspólnota Pokoleń” to III etap inwestycyjny realizowanego przez Fundację Wspólnota Pokoleń od 2021 r. projektu.

Opis projektu:

Niniejszy projekt obejmuje budowę budynku głównego i 1-go. domku wypoczynkowego, w konstrukcji szkieletowej oraz wykonanie prac ziemnych i kompletnego zagospodarowania części nieruchomości stanowiącej całość, która umożliwi funkcjonowanie ośrodka. Łącznie na koniec realizacji zadania będziemy dysponować jednym budynkiem dużym (wspólnym) i dwoma wypoczynkowymi oraz infrastrukturą zewnętrzną. Domek wypoczynkowy (DM) posiada powierzchnię zabudowy 35 m2 (powierzchnia użytkowa z antresolą 41 m2). Kolejnym elementem jest budowa budynku, który będzie realizował funkcje wspólne, tak zwanego budynku głównego. Budynek główny (DD) składać się będzie z pomieszczenia do integracji – szkoleń i warsztatów – z zapleczem gastronomicznym, 2 gabinetów terapeutycznych, sali szkoleniowej, zaplecza sanitarnego. Będą w nim także ulokowane dwa dodatkowe apartamenty dla gości, w tym jeden, na parterze, dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i specjalnymi potrzebami. W ramach zadania publicznego wykonane zostaną również prace ziemne i wodne, co uzasadnione jest koniecznością osuszenia terenu, dróg stałych, ekologicznego parkingu, instalacja oświetlenia ogrodowego oraz ławeczek) oraz wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do poszczególnych budynków. Całość realizowanych zadań w ramach projektu ma doprowadzić do zakończenia III fazy budowy Ośrodka, umożliwiając mu działalność.

Okres realizacji: 03.08.2023-31.12.2023

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 03.08.2023Zadanie publiczne „Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Seniorów i Kombatantów Wspólnota Pokoleń” dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego (środki budżetu państwa) oraz ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (środki budżetu państwa).

Opis projektu:

Celem projektu: budowa Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Seniorów i Kombatantów „Wspólnota Pokoleń” na nieruchomości gruntowej w Wambierzycach (powiat kłodzki województwa dolnośląskiego).

Obiekt docelowo ma stać się centrum edukacji i wychowywania młodego pokolenia, także rekreacji, aktywizacji i opieki nad osobami starszymi – kombatantami, osobami represjonowanymi i in. z uprawnieniami. Integralną częścią realizowanego w Ośrodku autorskiego programu będą międzypokoleniowe spotkania, które łączyć będą kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach przebywających w ośrodku bohaterów oraz z budowaniem postaw patriotycznej i obywatelskiej w gronie młodzieży. Ma to być także miejsce do doświadczania historii i kultury oraz wymiany myśli politycznej, z naciskiem na solidaryzm społeczny. Składający się z odrębnych obiektów modułowych ośrodek zostanie zbudowany w sposób nowoczesny, energooszczędny, z zastosowaniem technologii chroniących czyste powietrze. Dostosowany będzie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Ważną jego częścią będzie przestrzeń wspólna, umożliwiająca budowanie więzi miedzy podopiecznymi oraz wzmacnianie ich relacji z innymi przebywającymi w ośrodku beneficjentami.


Wartość dofinansowania: 400 000,00 zł brutto

Całkowita wartość projektu: 473 000,00 zł brutto


Termin wykonania zadania:  22.06.2022-15.11.2022

W ramach dofinansowania ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku (środki budżetu państwa), przeprowadzono następujące prace budowlano-inwestycyjne:  zakup i montaż dwóch budynków modułowych –
1. Z przeznaczeniem wypoczynkowo-aktywizacyjnym wraz z wyposażeniem;
2. Modułu technicznego.


Wartość dofinansowania: 545 000,00 zł brutto

Całkowita wartość projektu: 545 000,00 zł brutto


Termin wykonania zadania:  01.05.2021-31.12.2023

W ramach finansowania ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (środki budżetu państwa), w latach 2021-2023 r. realizowane są następujące działania:

  1. Zakup nieruchomości gruntowej w Wambierzycach, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie;
  2. Przygotowanie planu zagospodarowania działki i układu funkcjonalnego ośrodka – układ przestrzenny, rozmieszczenie mediów, plan funkcjonalny poszczególnych pomieszczeń, przygotowanie wizualizacji obiektu;
  3. Budowa instalacji OZE;
  4. Działania komunikacyjne.

Ulotka informacyjna

Galeria:


Galeria z realizacji: