O NAS

about

SŁOWEM WSTĘPU

Fundacja Wspólnota Pokoleń powstała 9.02.2011 roku. Do głównych obszarów działania Fundacji należy m.in. umacnianie postaw obywatelskich i edukacja młodzieży, integracja społeczna, w tym  upowszechnianie aktywności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wsparcie dla osób wykluczonych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W trosce o przejrzystość funkcjonowania Fundacji zadbano o to, by w jej Radzie zasiadały osoby cieszące się zaufaniem społecznym. Fundacja z największą starannością zabiega o to, aby pomocą w ramach Programu Dialog Międzypokoleniowy objąć możliwie jak najszersze spektrum osób potrzebujących oraz zaangażować młodzież we współpracę i dialog na rzecz integracji społecznej i rozwoju obywatelskiego.

NASZE NAJWAŻNIEJŻSZE CELE I ZADANIA
  • UMACNIANIE POSTAW OBYWATELSKICH


  • EDUKACJA MŁODZIEŻY


  • ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH


  • UPAMIĘTNIANIE I OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI 

Od początku działalność Fundacji ukierunkowana jest również na upamiętnianie i opiekę nad osobami starszymi i wykluczonymi, które poświęciły swoje zdolności i czas, aby umacniać poczucie więzi lokalnej i obywatelskiej, a dziś znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Zależy nam, aby młodzież odkrywała swoją tożsamość oraz świadomość tradycji poprzez kontakt z tymi seniorami.

  • ROZWÓJ WIĘZI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Jednymi z najważniejszych celów działania Fundacji jest dbałość o rozwój więzi międzypokoleniowej pomiędzy młodzieżą a osobami, które aktywnie angażowały się na rzecz rozwoju społecznego i obywatelskiego. Fundacja zabiega o popularyzację tego typu postaw poprzez programy grantowe, projekty i warsztaty edukacyjne na rzecz aktywności lokalnej oraz integracji różnych grup społecznych i międzypokoleniowych.

Programy grantowe
Projekty i warsztaty edukacyjne
WŁADZE
Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Stanisław Skotny
Przewodniczący Rady Fundacji
Joanna Frankiewicz
Członek Rady Fundacji
Piotr Pawełczyk
Członek Rady Fundacji
Lechosław Stefan
Członek Rady Fundacji
Krzysztof Jakubczak
Członek Rady Fundacji

 

DANE FUNDACJI
  • Fundacja Wspólnota Pokoleń, ul. Żegiestowska 13e/1 lokal 6, 50-542 Wrocław | KRS 0000378653 | NIP 9512336794 | REGON 142881772