/ „Wolontariusz z pasją. Dajmy siebie innym”

Promując ideę odpowiedzialności społecznej, przyczyniamy się do budowania dysponującego szerokim wachlarzem kompetencji społecznych społeczeństwa obywatelskiego

Edycja 2017

Okres realizacji: 16.05.2017-31.12.2017

Źródła finansowania: Bank Zachodni WBK

Miejsce realizacji: cała Polska

Kolejna odsłona projektu „Wolontariusz z pasją. Dajmy siebie innym” jest kontynuacją zainicjowanego w roku 2015 r. przedsięwzięcia o tożsamo brzmiącym tytule. Mając na uwadze potrzeby społeczne i korzyści wypływające z idei wolontariatu, stworzyliśmy przestrzeń do międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej integracji i reintegracji zagrożonych wykluczeniem społecznym seniorów z uczącą się i studiującą młodzieżą, jednocześnie dbając o rozwój naszych wolontariuszy. Doceniając rolę i znaczenie nowoczesnych technologii, cyfryzacji i digitalizacji, używamy tego narzędzia jako jednego z głównych instrumentów do realizacji naszych celów i promocji wypracowanych rezultatów.

Motywując młodych ludzi do działania na rzecz innych, w szczególności do poświęcania swego czasu, energii i zapału dla seniorów, tworzymy dla nich przestrzeń do zdobywania nowych kompetencji i rozwijania własnych pasji. Pochylając się nad nowoczesnymi rozwiązaniami z dziedziny komputeryzacji i cyfryzacji, pokazujemy że jest to świetne narzędzie do uczenia się, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania własnych zainteresowań.

O naszych działaniach w ramach projektu poczytasz więcej tu:

https://www.facebook.com/Fundacja-Wsp%C3%B3lnota-Pokole%C5%84-1671500346395826/?hc_ref=ARSR9bth1xmUrcrNphXzkWkSA5lUmzASlYu4wVA7fCR49sz_7w9vBVTb4sR0MA6yDh8

 

Zachęcamy do śledzenia naszego Facebooka

 

Edycja 2015

Okres realizacji: 10.09.2015 – 31.12.2015 r.

Źródła finansowania: Bank Zachodni WBK S.A.

Zasięg: ogólnopolski

O PROJEKCIE

Hołdując idei szeroko rozumianego dialogu wewnątrz – oraz międzypokoleniowego oraz dążąc do pełnego wykorzystania potencjału społecznego młodych i starszych wolontariuszy, stworzyliśmy projekt „Wolontariusz z pasją. Dajmy siebie innym”, który stał się platformą do propagowania wśród młodzieży oraz seniorów postaw prospołecznych i charytatywnych. Celem Fundacji jest bowiem nie tylko materialne wsparcie wywodzących się ze środowiska niepodległościowego osób potrzebujących, ale także dążenie do realnej zmiany społecznej. Drogą do tego było ukierunkowanie energii wolontariuszy – od dawna z Fundacją współpracujących i tych dopiero zaczynających swoją przygodę na tym polu – na wymienione niżej obszary oraz wykorzystanie w tych obszarach ich doświadczenia, wiedzy i zasobów przy jednoczesnym stworzeniu dla nich przestrzeni do rozwoju oraz zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

  1. edukacyjny poprzez przeprowadzenie w dolnośląskich szkołach akcji promującej pozytywne wzorce zachowań wśród młodzieży – “Dopalacze? Nie biorę!” oraz konkursu „Dziękuję, że jesteś”;
  2. promocyjny poprzez akcję popularyzującą działalność Fundacji Wspólnota Pokoleń, a w efekcie pozyskanie nowych darczyńców i sponsorów;
  3. pomocowy, który dedykowany był w szczególności działaczom na rzecz demokratyzacji Polski.

Projekt stworzył płaszczyznę do społecznego zaangażowania się wolontariuszy i był dla nich ważną lekcją, gdyż poprzez działanie mieli oni szansę uczyć się odpowiedzialności za drugiego człowieka, a także nabyć wiele cennych kompetencji społecznych.

Chcesz zostać wolontariuszem Fundacji Wspólnota Pokoleń? – wypełnij poniższy formularz, który pozwoli nam zrozumieć Twoje potrzeby i zainteresowania, a następnie odeślij go na podany niżej adres: info@wspolnotapokolen.pl

MATERIAŁY DO ŚCIĄGNIĘCIA:

  1. Formularz zgłoszeniowy

Dziękujemy za Twoje zaufanie i zainteresowanie.

 Zdjęcia z uroczystości podsumowania projektu, gdzie swoją obecnością wspierał nas Pan Maciej Baraniecki, dyrektor 27 Oddziału Banku Zachodniego WBK we Wrocławiu.

12376041_1680416552170872_4935226155135203359_n

12369253_1680416678837526_5655708766216280796_n

ulotka a4 info v01 -