/ MEDIBUS Senior

MEDIBUS SENIOR Profilaktyka zdrowotna poprzez bezpłatną diagnostykę seniorów to innowacyjny projekt realizowany przez Fundację Wspólnota Pokoleń łączący promocję profilaktyki zdrowotnej z działaniami międzypokoleniowymi. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, konsolidująca trzeci sektor ze światem medycyny i nauki.

 


 

Opis projektu:

MEDIBUS SENIOR to innowacyjny projekt realizowany przez Fundację Wspólnota Pokoleń łączący promocję profilaktyki zdrowotnej z działaniami międzypokoleniowymi. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, konsolidująca trzeci sektor ze światem medycyny i nauki.

Realizacja badań profilaktycznych wobec seniorów, którzy zostali zakwalifikowani do projektu pilotażowego, odbywa się przez 12 miesięcy trwania projektu, czyli od 15 maja 2021 r. do 15 maja 2022 r. W skali miesiąca realizowanych będzie kilka wyjazdów Medibusem do zakwalifikowanych do projektu kombatantów i seniorów. Za badania odpowiada grupa studentów, pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty.

Dla kogo?
Pierwszeństwo w skorzystaniu z bezpłatnych badań profilaktycznych przysługuje podopiecznym Fundacji, posiadającym status kombatanta, osoby represjonowanej, działacza opozycji antykomunistycznej oraz innym osobom z uprawnieniami honorowanymi przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz chętnych seniorów w wieku 60+, które mieszkają we Wrocławiu. Każdorazowo o przyjęciu zgłoszenia decyduje Zarząd Fundacji.

Jak można skorzystać?
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się telefonicznie pod numerem 726 852 218, poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie lub skontaktowanie się drogą mailową info@medibus.pl. W odpowiedzi na zgłoszenie skontaktuje się z Państwem koordynator projektu z informacją, czy zostali Państwo zakwalifikowani do badania i celem ustalenia jego terminu.