/ Program pomocy dla działaczy …

… Turnus w dedykowanym weteranom i ich rodzinom Projekcie, w ramach którego beneficjenci mają zapewniony nocleg z pełnym wyżywieniem w wykończonych w wysokim standardzie pokojach, w zależności od sytuacji zdrowotnej i życiowej danej osoby, każdorazowo może trwać od kilku do kilkudziesięciu dni. W tym czasie beneficjenci są zachęcani i motywowani do czynnego poznawania lokalnej historii, kultury i krajobrazu. Odwiedzając miejsca pamięci w regionie mają okazję do aktywnego spędzenia czasu i podziwiania otaczającego ich krajobrazu. Priorytetem Projektu jest także stymulowanie weteranów do spotkań i spędzenia czasu we wspólnym gronie, a więc środowisku osób, które mają podobne doświadczenia i przeżycia. Spotkania te i rozmowy odbywają się w intymnym i przyjaznym dla nich otoczeniu, w czasie wspólnych posiłków, wycieczek czy wieczorów. W efekcie stwarza to przestrzeń do podzielenia się traumatycznymi nieraz i wciąż bolesnymi przeżyciami i pełni niejako funkcję terapeutyczną. Będąc sposobnością do poznania drugiego człowieka poprzez dialog i zrozumienie, buduje fundamenty pod trwalsze relacje i znajomości, w konsekwencji zaś pod aktywizację społeczną weteranów i wykorzystanie ich potencjału, wiedzy i doświadczeń na rzecz innych. Wierzymy bowiem, że drogą do ukierunkowania wiedzy, a przede wszystkim doświadczeń będących udziałem beneficjentów na rzecz innych, jest ich społeczna aktywizacja.

Program pomocy dla działaczy zaangażowanych w proces demokratyzacji Polski po 1945 r.

Edycja 2017

asos_logo_ai

Okres realizacji: 1 marca 2017 – 31 grudnia 2017 r.

Źródła finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Edycja 2017

Komu pomagamy: Projekt „Program pomocy dla działaczy zaangażowanych w proces demokratyzacji Polski po 1945 r „ dedykowany jest wywodzącym się ze środowiska niepodległościowego weteranom i ich rodzinom oraz współpracującym z Fundacją, działającym na rzecz weteranów wolontariuszom.

Cel projektu: Wsparcie działaczy zaangażowanych w proces demokratyzacji Polski po 1945 r., ich rodzin oraz osób działający na ich rzecz poprzez sfinansowanie im wypoczynku w ośrodku wczasowym na Pomorzu Gdańskim oraz aktywizowanie ich do czynnego poznawania lokalnej historii, kultury i krajobrazu, a w efekcie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz samotności weteranów.

Cel realizowany jest poprzez:

  • sfinansowanie trwającego od tygodnia do dwóch tygodni turnusu, w obiekcie NZOZ „Terapia-24” Klinika psychoterapii w Jastrzębiej Górze, mieszczącym się przy ulicy Naszej 2, 84-104 Jastrzębia Góra – Tupadły
  • udział dawnych działaczy opozycyjnych w dyskusjach o tematyce historycznej odbywających się podczas ich pobytu w ośrodku;
  • uwiecznienie za pomocą nagrania wideo ich doświadczeń, jako świadków i współtwórców najnowszej historii Polski, które posłużą do stworzenia wirtualnej, filmowej biblioteki najnowszej historii Polski, opowiedzianej oczami jej uczestników;
  • aktywizowanie weteranów do czynnego poznawania lokalnej historii, kultury i przyrody.

Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu 508 132 969 lub adresem mailowym info@wspolnotapokolen.pl

Wniosek w programie

Regulamin Programu pomocy dla działaczy zaangażowanych w proces demokratyzacji Polski po 1945 r.

Chcesz pomóc jako wolontariusz? – zadzwoń lub napisz, czekamy właśnie na Ciebie.

Ogłoszenie o naborze wolontariuszy

Wniosek dla wolontariusza

Edycja 2015

PKO FND LOGO RGB
Program pomocy dla działaczy zaangażowanych w proces demokratyzacji Polski po 1945 r. Jego celem było wsparcie weteranów i ich rodzin poprzez sfinansowanie im wypoczynku w ośrodku wczasowym w Jastrzębiej Górze oraz aktywizowanie ich do czynnego poznawania lokalnej historii, kultury i krajobrazu. Przekazana przez Fundacją PKO Banku Polskiego (www.fundacjapkobp.pl) darowizna została przeznaczona na opłacenie wypoczynku 150 weteranom i ich rodzinom, w okresie od października 2015 r. do maja 2016 r. Uczestnicy projektu mieli także okazję do odwiedzania miejsc pamięci w regionie, takich jak Wystawa Stała na Historycznym Pomoście w Gdyni Stoczni, Pomnik Poległych Stoczniowców w Gdyni i Gdańsku, Pomnik kapelana stoczniowej Solidarności księdza Hilarego Jastaka oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Szczególnym entuzjazmem i powodzeniem cieszyła się zorganizowana dla weteranów zabawa sylwestrowa, podczas której w atmosferze szacunku i serdeczności, ochoczo przenieśli się do lat swej młodości, wspominając przeżycia i doświadczenia, które były ich udziałem.