/ Akcja – DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ

Dziękujemy za wolność

Pomóż zapomnianym bohaterom, bądź SOLIDARNY

Od ponad dwudziestu lat żyjemy w niepodległym kraju. Nasza wolność po pół wieku niewoli nie jest efektem przypadku, zbiegu okoliczności. Została ona wywalczona i okupiona wieloma ofiarami.  Wśród nas żyją zapomniani bohaterowie walki z lat 1980-1989. To dzięki nim możemy dzisiaj cieszyć się wolnością. Zapewne mamy różną ocenę obecnej sytuacji, ale co do jednego chyba jesteśmy zgodni – ludzie, którzy walczyli o niepodległość powinni się cieszyć szacunkiem i mieć możliwość godnego życia. Niestety jest inaczej. Wielu drukarzy, kolporterów, działaczy struktur podziemnych znajduje się w dramatycznej sytuacji materialnej. Ojczyzna zapomniała o ich zasługach – dlatego my musimy o nich pamiętać. Każdy z nas ma wobec nich dług wdzięczności. Postarajmy się zmienić ich los.

Fundacja Wspólnota Pokoleń
58 1090 1056 0000 0001 1590 6435

Poznaj historie naszych bohaterów: