/ Młodzi seniorom. Wielkanocna paczka dla wrocławian ….

Tytuł projektu

Młodzi seniorom. Wielkanocna paczka dla wrocławian zaangażowanych w polskie procesy demokratyzacyjne.

Główny cel projektu

Celem projektu, realizowanego zgodnie z ideą dialogu międzypokoleniowego, jest wsparcie materialne najbardziej potrzebujących, zaawansowanych wiekiem wrocławian, wywodzących się ze środowiska niepodległościowego. W Akcję włączeni zostaną lokalni uczniowie i studenci w roli wolontariuszy, którzy po zapoznaniu się z otoczeniem Beneficjentów i ich problemami, dostarczą im wielkanocne paczki.

Logo BZWBK-400px


Relacja zdjęciowa