/ #PatriotyzmDzisiaj #PosiłekDlaKombatanta

W imieniu Fundacji Wspólnota Pokoleń mamy przyjemność zaprosić Państwa do finansowego wsparcia projektu #PatriotyzmDzisiaj #PosiłekDlaKombatanta

Wsparcie akcji #PatriotyzmDzisiaj #PosiłekDlaKombatanta

Pomóc mogą Państwo przekazując darowiznę na konto Fundacji Wspólnota Pokoleń.

Numer konta: 27 1090 2398 0000 0001 3107 3741  |   Tytułem: DAROWIZNA NA AKCJĘ #PatriotyzmDzisiaj.

Każdy grosz się liczy!
Bądźmy solidarni!

Celem akcji #PatriotyzmDzisiaj#PosiłekDlaKombatanta#ZostańWDomu#COVID-19 jest zbiórka środków na zakup posiłków dla kombatantów, weteranów, osób represjonowanych i niepełnosprawnych na terenie Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej.

Pokazanie, że wszyscy chcemy być w tych trudnych chwilach przymusowej izolacji razem – działaniami, myślą, dobrym słowem – z osobami najbardziej osamotnionymi i bezbronnymi.

Projekt będziemy kontynuować w okresie poświątecznym, regularnie dostarczając ciepły posiłek naszym podopiecznym – tak długo, jak długo będziemy mieć środki. Chcemy także rozszerzać grono beneficjentów na osoby potrzebujące z terenu Dolnego Śląska i całej Polski. Dla naszych bohaterów – patriotów – którzy narażali swoje życie i zdrowie działając na rzecz demokratyzacji naszego kraju chcemy działać i być patriotami.

Okoliczności, w których się obecnie znajdujemy skłaniają nas także bowiem do refleksji nad pojęciem patriotyzm. W naszym rozumieniu, w sytuacji pandemii, #patriotyzmdzisiaj to troska o siebie i innych poprzez ograniczenie wyjść do niezbędnego minimum i zamknięcie się w czterech ścianach. #Patriotyzmdzisiaj to opieka nad tymi najbardziej bezbronnymi, a jednocześnie spełnianie ich potrzeb w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. #Patriotyzmdzisiaj to dzielenie się wsparciem i dobrem. To okazywanie solidarności przez jednych poprzez bycie w domu, przez drugich – uprawnionych i mających odpowiednie narzędzia – działaniem. Patriotyzm to nie tylko walka zbrojna i pamiętanie o niej. #Patriotyzmdzisiaj to działanie tu i teraz. I dotyczy to wszystkich razem niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych. Patriotyzm dzieje się dziś i jest udziałem nas wszystkich.

–Grupą tą  kombatantami, weteranami i osobami represjonowanymi – opiekujemy się od 2011 r., dedykując jej szereg działań międzypokoleniowych – od paczek, poprzez wsparcie finansowe, organizację aktywnego wypoczynku, do upamiętniania historii ich życia i włączania ich w nasze projekty edukacyjne. Wielowymiarowa i wieloletnia współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz tej grupy pozwala nam rzetelnie odpowiadać na rzeczywiste jej potrzeby. Pozwala nam także docierać do naszych beneficjentów na terenie całego kraju.

Akcja objęta jest patronatami Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego. Na nasze zaproszenie, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych podopiecznych, odpowiedziała 16 Dolnośląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej wyrażając wolę dystrybucji posiłków. Rozumiejąc, że wspólne działania przynoszą większe dobro, do współpracy zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców biznesu i innych. Wszyscy chcemy być – działaniami, myślą, dobrym słowem – w tych trudnych chwilach przy osobach najbardziej osamotnionych i bezbronnych.