/ #PatriotozymDzisiaj#PaczkaDlaKombatanta

Projekt #PatriotyzmDzisiaj#PaczkaDlaKombatanta sfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Otwartego Konkursu Ofert
NA ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII W 2021,  którego administratorem jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 


Wartość dofinansowania: 50.000 zł brutto

Całkowity koszt projektu: 50.000 zł brutto


Opis projektu:

Zadanie miało na celu organizację świadczenia opiekuńczego polegającego na zakupie i dostarczaniu zestawów niezbędnych artykułów spożywczych, chemii gospodarczej oraz środków czystości i środków osobistej ochrony sanitarnej,  dla kombatantów, osób represjonowanych i innych osób posiadających uprawnienia, w liczbie 90 osób, zrzeszonych w następujących organizacjach: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Dolnośląski, Związek Sybiraków – Oddział Wrocław, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym na terenie Wrocławia i najbliższych okolic, w okresie od 10.03.2021 roku do 24.03.2021 roku. W celu minimalizacji kontaktu, w/w produkty dostarczaliśmy w paczkach, zapakowanych w opakowania zbiorcze – torby papierowe. Każdy beneficjent otrzymał 3 paczki o łącznej wartości 450 zł brutto (po 150 zł brutto na 1 paczkę).