/ „Reżim i dyktatura to nie polska struktura…”

 

SŁUCHOWISKO

Słuchowisko historyczne pt. “Trudne zadanie” autorstwa Zuzanny Rząsy, zdobywczyni pierwszej nagrody w Konkursie na scenariusz do słuchowiska historycznego.

Część 1

Część 2

Część 3

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest edukacja historyczna uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podzielona na zespoły młodzież, wykorzystując narzędzia artystyczne, przygotowując inspirowaną prawdziwymi zdarzeniami i zgodną z ówczesnymi realiami historycznymi wystawę fotograficzną oraz pisząc scenariusz do słuchowiska historycznego, w sposób naturalny przyswoi wiedzę historyczną z okresu stanu wojennego i działań opozycji antykomunistycznej lat 80. XX wieku.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt polega na przeprowadzeniu dwóch równoległych zadań o tematyce historycznej, zainspirowanej wydarzeniami wprowadzenia stanu wojennego i działaniami opozycji demokratycznej na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Jego realizację wspierają wolontariusze. Projekt realizowany jest w okresie od września do grudnia 2015 r.

Zadania uczestników:

 1. Stworzenie wystawy fotograficznej – „Wrocław wczoraj i dziś”, której autorami i „aktorami” są uczniowie, a sceną historyczne miejsca Wrocławia.
 1. Przygotowanie przez uczniów scenariusza do słuchowiska historycznego, które zostanie wyemitowane w jednej z wrocławskich rozgłośni radiowych.

Wystawa, eksponowana we Wrocławiu, będzie dostępna dla wszystkich chętnych wrocławian oraz osób spoza stolicy Dolnego Śląska. Podobnie jak słuchowisko dotrze ona do mieszkańców Wrocławia i naszego regionu. Wystawę i słuchowisko poprzedzi cykl teoretycznych i praktycznych zajęć dla uczniów dotyczących najnowszej historii Polski oraz spotkań ze świadkami historii, działaczami opozycji niepodległościowej. Ponadto zajęciami warsztatowymi objęci zostaną nauczyciele. Ich celem będzie stworzenie scenariuszy zajęć (lekcji) dla uczniów szkół, których tematy będą dotyczyły wydarzeń związanych z historią najnowszą naszego kraju. Przy ich opracowywaniu chcemy wykorzystać przede wszystkim materiały, oficjalne dokumenty, zdjęcia i nagrania, a także wspomnienia i relacje uczestników tamtych wydarzeń.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest młodzież z wrocławskich i podwrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Drugą grupą beneficjentów bezpośrednich stanowią nauczyciele, dla których zaplanowane zostały warsztaty z zakresu oral history.

Celem Fundacji „Wspólnota Pokoleń” jest także upamiętnienie – w szkołach i na terenie miasta Wrocław – anonimowych bohaterów, wszystkich tych, którzy walcząc o wolną i demokratyczną Polskę utracili swe życie, zdrowie i mienie. Fundacja pragnie przybliżyć mieszkańcom Dolnego Śląska, w szczególności młodzieży szkolnej, realia ich codzienności, życia, działania i walki. Poprzez ciekawą formę warsztatów i rekonstruowania historii pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i nauczycieli – uzupełniając programy nauczania i partycypując w budowaniu świadomości historycznej i obywatelskiej młodego pokolenia.

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Do realizacji wystawy fotograficznej i słuchowiska posłuży przestrzeń Wrocławia –miejsca związane z czasami stanu wojennego i działaniami lokalnej opozycji antykomunistycznej. Sesję fotograficzną, przeprowadzoną przez wytypowanych na podstawie konkursu uczniów wrocławskich i podwrocławskich szkół, poprzedzą zajęcia w szkołach – ze świadkami historii, pracownikami naszej Fundacji oraz nauczycielem. Ich celem jest zapoznanie uczniów z topografią Wrocławia i miejscami działań opozycji, które to miejsca następnie stanowić będą scenerię do realizacji zdjęć. Przy realizacji sesji swoją pomocą i opieką służyć będą wolontariusze. Słuchowisko zostanie zrealizowane i wyemitowane w jednej z wrocławskich rozgłośni radiowych przez grupę wolontariuszy i chętnych uczniów (do 5 osób), na podstawie wytypowanego przez komisję konkursową zwycięskiego scenariusza (1 scenariusz).

 

WAŻNE

 1. Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu dla uczniów i nauczycieli;
 2. Przewidziano przerwy kawowe i obiadowe dla nauczycieli w trakcie szkolenia;
 3. Przewidziano przerwy kawowe i obiadowe dla uczniów oraz ich opiekunów realizujących sesję fotograficzną oraz słuchowisko historyczne we Wrocławiu;
 4. Szczegółowe informacje na temat konkursów fotograficznego i na najlepszy scenariusz będą podawane z wyprzedzeniem drogą mailową i tradycyjną do szkół;
 5. Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: sebastian.gorski@wspolnotapokolen.pl;

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Sebastian Górski
sebastian.gorski@wspolnotapokolen.pl

 

MATERIAŁY DO ŚCIĄGNIĘCIA:

 1. Zgłoszenie do projektu – uczniowie.
 2. Zgłoszenie do projektu – nauczyciele.
 3. Zgłoszenie do projektu – świadkowie historii.
 4. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.
 5. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.
 6. Oświadczenie o otrzymaniu zwrotu kosztów dojazdu.
 7. Zgłoszenie do konkursu fotograficznego.
 8. Regulamin konkursu fotograficznego.
 9. Zgłoszenie do konkursu na scenariusz do słuchowiska.
 10. Regulamin konkursu na scenariusz do słuchowiska.

 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach projektu Bank Ambitnej Młodzieży.

FIO_MPiPS_logo1
logotyp Fundacja Banku Zachodniego WBK