/ #PosiłekDlaKombatanta II

Projekt #PatriotyzmDzisiaj#PosiłekDlaKombatanta II. sfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Otwartego Konkursu Ofert NA ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII, którego administratorem jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 


Wartość dofinansowania: 90.000 zł brutto

Całkowity koszt projektu: 90.000 zł brutto


Opis projektu:

Celem zadania, realizowanego w okresie od 15.11.2020 roku do 17.12.2020 roku, była organizacja świadczenia opiekuńczego polegającego na zakupie codziennych posiłków wraz z kosztami ich zapakowania dla kombatantów, osób represjonowanych i innych osób posiadających uprawnienia na terenie Wrocławia i najbliższych okolic.

Naszym celem było wsparcie kombatantów, osób represjonowanych i posiadających uprawnienia, których życie i codzienne funkcjonowanie ograniczone zostało przez pandemię Cobid-19. W tym trudnym czasie wsparciem objęliśmy 158 osób, którym przez okres 19 dni dostarczane były posiłki.  Grupę docelową, do której kierowana była pomoc, stanowili kombatanci, osoby represjonowane i inne osoby posiadające uprawnienia (Sybiracy – 70 osób; żołnierze Armii Krajowej AK- 51 osób; osoby represjonowane, inwalidzi wojenni i inne osoby z uprawnieniami – 37), których lista była ustalona we współpracy z: Pełnomocnikiem Wojewody do Spraw Kombatantów, Związkiem Sybiraków – Oddział Wrocław, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej okręg dolnośląski, Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca, Związkiem Inwalidów Wojennych, Stowarzyszeniem Kobiet Internowanych. Posiłki dostarczane były przy udziale wspierających realizację oferty Wojsk Obrony Terytorialnej 2x w tygodniu w turach po kilka posiłków na kolejne dni celem zminimalizowania dodatkowego kontaktu i ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii. Łącznie, w okresie 24.11.2020- 12.12.2020, czyli przez 19 dni, do 158 kombatantów dostarczyliśmy 3002 sztuk posiłków. Na każdy posiłek złożyła się zupa i drugie danie hermetycznie zapakowane i włożone do opakowania zbiorczego – torby papierowej.