/ Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na inicjatywy realizowane przez seniorów

III Edycja.

Nabór wniosków odbędzie się od 01.07.2022 od godziny 8:00 – do 15 lipca 2022 do godziny 12:00. Planujemy też, by ogłoszenie wyników, odbyło się do dnia 15 września 2022 r.
a realizacja projektów planowana jest w okresie od 01.10.2022 do 07.12.2022 r.

Zapraszamy do złożenia wniosku online -> Złóż wniosek online

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Do pobrania – Edycja III (2022)


Dołącz do spotkania Zoom
https://us06web.zoom.us/j/82122083275?pwd=SWJXbDllU3RiaytpanNydU9VdkVvdz09II Edycja.

W tej edycji mamy do przyznania 15 mikrograntów:

  • 8 na 4000zł,
  • 4 na 10000zł,
  • 3 na 20000zł.

Zgodnie z regulaminem Wasze wnioski oceniamy pod kątem:

  • jakości planu projektu (maks. 2 pkt);
  • zasadności budżetu (maks. 1 pkt);
  • adekwatności projektu do zdefiniowanych problemów i potrzeb (maks. 3 pkt);
  • wpływu projektu na społeczność lokalną (maks. 2 pkt);
  • planowanej promocji i upowszechniania rezultatów (maks. 2 pkt).

Łącznie do zdobycia jest 10 pkt. Plus dodatkowy 1 punkt, jeśli projekt realizowany jest na rzecz Kombatantów (grupa odbiorców musi się wtedy składać minimum w 50% z Kombatantów).

Według regulaminu w tej edycji konkursu realizacja zwycięskich inicjatyw dla seniorów miała odbywać się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022r.

Projekty będą mogły wystartować najwcześniej w drugiej połowie kwietnia i potrwają do lipca. Przy ogłoszeniu ocen merytorycznych i decyzji o przyznaniu grantów podane zostaną dokładne, wydłużone ramy czasowe.

Dziękujemy za zrozumienie!


Wyniki

OCENA MERYTORYCZNA – 02 EDYCJA LISTA WNIOSKÓW – 02 EDYCJA – OCENA FORMALNA

Do pobrania – Edycja II (2022)

Regulamin II Edycji FWP_regulaminZlotyWiek_2edycja

Wzór wniosku dla organizacji nieformalnych oraz organizacji nieformalnych z patronem

Wzór wniosku dla młodych organizacji pozarządowych

Złóż wniosek online

Najczęściej zadawane pytania

I Edycja.

Wyniki

OCENA MERYTORYCZNA – 01 EDYCJA LISTA WNIOSKÓW – 01 EDYCJA – OCENA FORMALNA

Do pobrania – Edycja I (2021)

Pobierz Regulamin Mikrograntów

Złota jesień_wzór sprawozdania metyrotycznego_1 edycja

Złota jesień wzór rozliczenia kosztów projektu_1 edycja


Konkurs ,,Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”, współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Cyfrowa szkoła liderów (I edycja)
Materiały edukacyjne (I edycja)