/ Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs Prezesa Zarządu Fundacji Wspólnota Pokoleń na najlepszą pracę dyplomową na temat Solidarności Walczącej


Cel projektu


Celem Konkursu jest stworzenie dla studentów studiów I i II stopnia historii, socjologii, stosunków międzynarodowych i politologii (licencjatów i magistrantów) płaszczyzny do pisania prac dyplomowych z zakresu historii najnowszej, dotyczących działań skupionej w strukturach Solidarność Walczącej opozycji lat 80. Intencją Organizatora jest zatem zwrócenie uwagi młodych badaczy na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące organizacji podziemnej jaką była Solidarność Walcząca i roli jaką odegrała na opozycyjnej scenie PRL –u w latach 80. Zamierzeniem Konkursu jest także stymulowanie badań i upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń lat 80. związanych z funkcjonowaniem Solidarności Walczącej w PRL-u i poza jej granicami. Konkurs, pod patronatem i przy partnerstwie merytorycznym z Instytutu Pamięci Narodowej, organizowany będzie corocznie. Uroczysta gala wręczenia nagród objęta jest patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

 Zasady organizacji Konkursu


Obronione prace na Konkurs Prezesa Zarządu Fundacji Wspólnota Pokoleń na najlepszą pracę dyplomową na temat Solidarności Walczącej należy zgłaszać do dnia 15 listopada każdego roku (liczy się data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie przesyłki). Do dnia 31 grudnia podane zostaną wyniki Konkursu. Prace mają mieścić się w zakresie niżej wymienionych kategorii:

 • biografie – działacze, portret zbiorowy
 • monografie – w tym dotyczące życia codziennego, życia kulturalnego, życia politycznego, życia społecznego i in.
 • edycja źródeł.
Prace powstawać mogą na dowolny temat. Dla przykładu proponuje się następującą problematykę:
 • Rola Kornela Morawieckiego w początkowym okresie działania Solidarności Walczącej w świetle wspomnień i dokumentów.
 • Biografia Kornela Morawickiego.
 • Przymusowy pobyt Kornela Morawieckiego za granicą.
 • Liderzy oddziałów Solidarności Walczącej – portret zbiorowy.
 • Biografie działaczy Solidarności Walczącej odznaczonych Krzyżem Odrodzenia Polski.
 • Czas wolny i rozrywki członków i sympatyków Solidarności Walczącej.
 • Życie w strachu – przynależność do Solidarności Walczącej.
 • Ludzie Solidarności Walczącej.
 • Kobiety w Solidarności Walczącej.
 • Rola łączniczek w Solidarności Walczącej.
 • Między codziennością a służbą ojczyźnie – kobiety zaprzysiężone
  w Solidarności Walczącej.
 • Życie codzienne członków Solidarności Walczącej.
 • Losy członków Solidarności Walczącej.
 • Wydział Wschodni Solidarności Walczącej.
 • Kontrwywiad i działalność wywiadowcza Solidarności Walczącej.
 • Propaganda Solidarności Walczącej.
 • Solidarność Walcząca a Federacja Młodzieży Walczącej.
 • Prasa Solidarności Walczącej (aktywność wydawnicza Solidarności Walczącej).
 • Radio Solidarność Walczącej.
 • Solidarność Walcząca w Trójmieście.
 • Solidarność Walcząca we Wrocławiu.
 • Solidarność Walcząca w Szczecinie.
 • Solidarność Walcząca w Rzeszowie.
 • Solidarność Walcząca w Legnicy.
 • Solidarność Walcząca w Toruniu.
 • Solidarność Walcząca w Katowicach.
 • Solidarność Walcząca w Poznaniu.
 • Solidarność Walcząca w Warszawie.
 • Solidarność Walcząca w Łodzi.
 • Solidarność Walcząca z Służba bezpieczeństwa.
 • Tradycje Armii Krajowej w Solidarności Walczącej.
 • Struktury Solidarności Walczącej i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji.
 • Solidarność Walcząca a wrocławskie uczelnie wyższe.
 • Solidarność i Solidarność Walcząca.
 • Grupy Wykonawcze Solidarności Walczącej.
 • Przedstawicielstwa Solidarności Walczącej za granicą.
 • Program Solidarności Walczącej.
 • Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej.
 • Kompetencje władz Solidarności Walczącej – Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej a Rada Solidarności Walczącej.
 • Technologie wykorzystywane przez Solidarność Walczącą (kontrwywiad, druk).
 • Serwis Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej.
 • Solidarność Walcząca a Okrągły Stół.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Konkursu zawarte będą w odrębnych dokumentach, tj. w szczególności w Regulaminie i Zgłoszeniu stanowiących załączniki do niniejszego opisu.

Nagrody w Konkursie będą przyznawane pracom wykazującym się wysokim potencjałem innowacyjności i odznaczającym się dużą wartością merytoryczną
– w dwóch kategoriach – praca licencjacka i praca magisterska. Dla najlepszych twórców prac dyplomowych przewidziano nagrody finansowe:

 • za najlepszą pracę magisterską – 5 000 zł brutto
 • za najlepszą pracę licencjacką – 3 000 zł brutto.

Dla laureatów przewidziano także możliwość odbycia maksymalnie trzymiesięcznych praktyk absolwenckich w centrali Instytutu Pamięci Narodowej lub w jednej z jego delegatur. Zgłoszone prace, po opracowaniu redakcyjnym i w przypadku pozytywnego przejścia procesu recenzyjnego, mają szansę na publikację
w skróconej formie.

Dodatkowo dla promotorów laureatów Konkursu w kategorii pracy magisterskiej/licencjackiej przewidziano nagrody finansowe:

 • za najlepszą pracę magisterską – 5 000 zł brutto
 • za najlepszą pracę licencjacką – 3 000 zł brutto.

Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Fundację Wspólnota Pokoleń oraz Instytut Pamięci Narodowej Komisja Konkursowa. W Komisji Konkursowej każdorazowo zasiadać będzie członek/pracownik bądź osoba związana z Fundacją Wspólnota Pokoleń.

Niezależnie od wyników pracy Komisji Konkursowej, Prezesowi Zarządu Fundacji Wspólnota Pokoleń zastrzega się prawo do przyznawania wyróżnień wytypowanym przez niego pracom.

Opis w formacie PDF Regulamin Zgłoszenie Plakat A3 – do druku

W razie pytań proszę dzwonić pod numer 508 132 969, albo pisać na adres info@wspolnotapokolen.pl,  chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości.


Patronat


Partnerzy