/ #PatriotyzmDzisiaj#ObiadDlaKombatanta

Projekt #PatriotyzmDzisiaj#ObiadDlaKombatanta (kolejna odsłona). sfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Otwartego Konkursu Ofert NA ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII – EDYCJA II 2021, którego organizatorem jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 


Wartość dofinansowania: 70.000 zł brutto

Całkowity koszt projektu: 70.000 zł brutto


Opis projektu:

Celem zadania, realizowanego w okresie od 08.05.2021 roku do 04.06.2021 roku, była organizacja świadczenia opiekuńczego polegającego na zakupie codziennych posiłków oraz środków podstawowej ochrony sanitarnej, takich jak rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne, środki do dezynfekcji) wraz z kosztami ich zapakowania dla kombatantów mieszkających na terenie Wrocławia i najbliższych okolic.

Naszym celem było wsparcie tej grupy seniorów, których życie i codzienne funkcjonowanie ograniczone zostało przez pandemię Cobid-19. W tym trudnym czasie wsparciem objęliśmy 85 osób, którym przez 27 dni dostarczane były posiłki oraz podstawowe środki ochrony sanitarnej. 

Grupę docelową, do której kierowana była pomoc, stanowili kombatanci zrzeszeni w Związku Sybiraków Oddział Wrocław w liczbie 55 osób; oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Dolnośląski w liczbie 30 osób. Ich lista została ustalona we współpracy z w/w organizacjami. 

Posiłki oraz środki podstawowej ochrony sanitarnej dostarczane były przy udziale wspierających realizację oferty Wojsk Obrony Terytorialnej 3x w tygodniu w turach po kilka posiłków na kolejne dni, celem zminimalizowania dodatkowego kontaktu i ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii. 

Łącznie, w okresie 09.05.2021- 04.06.2021 do 85 kombatantów dostarczyliśmy 2210 sztuk posiłków oraz 85 pakietów ochronnych. Na każdy posiłek złożyła się zupa i drugie danie hermetycznie zapakowane i włożone do opakowania zbiorczego – torby papierowej. Na pakiet z środkami ochronnymi złożyły się: zestaw maseczek ochronnych (30 sztuk), 100 ml żelu dezynfekującego do rąk, 500 ml środka dezynfekującego powierzchnię.