/ Lekcje ze świadkiem historii

„Lekcje ze świadkiem historii” to zaproszenie skierowane do dolnośląskich szkół na „żywą lekcję historii”, która jest nieocenionym narzędziem wspomagającym nauczanie i rozwijanie wśród młodego pokolenia postawy obywatelskiej i patriotycznej. Podczas cyklu zajęć edukacyjnych z udziałem świadków historii, które poprzedza wprowadzenie tematyczne przygotowane przez nauczycieli danej placówki, młodzież w sposób aktywny poznaje historię i odkrywa ją w ludziach, w szczególności z najbliższego otoczenia. Budując międzypokoleniowy pomost między świadkami historii a uczniami, tworzymy bowiem przestrzeń do zaprzyjaźnienia się z historią, pokazując jej ludzkie oblicze. Uaktywniając świadków z miejscowości, w której znajduje się szkoła nie tylko urozmaicamy proces dydaktyczny, ale budujemy także tożsamość regionalną lokalnej społeczności na danym obszarze.

Opowieści świadków historii są drogą do przybliżenia młodemu pokoleniu historii związanej z wydarzeniami II wojny światowej. Zaproszeni świadkowie koncentrują się w swych opowieściach na przeżyciach związanych z zesłaniem na Syberię i do Kazachstanu, działalnością w Polskim Państwie Podziemnym i aktywnością w Armii Krajowej oraz życiem codziennym w czasie wojny. Opowiedziana przez świadka historii relacja życia staje się bardziej wiarygodna i realna i buduje przestrzeń pod wzajemne zrozumienie i dialog. Ogromny zapał świadków historii, bagaż doświadczeń oraz wiedza i wspomnienia dotyczące historii, której byli twórcami, są konieczne do pełnego zrozumienia zachodzących w Polsce przemian oraz ukazania, że każdy z nas tworzy historię i ma wpływ na jej bieg. Lekcje ze świadkiem, podczas których uczeń może zadać pytanie, czy wejść w interakcję z prowadzącym, pozwalają w nauczanie włączyć emocje i są nieocenionym narzędziem dydaktycznym.

 

Każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzymuje szereg autorskich, dostosowanych do potrzeb uczniów, w tym z niepełnosprawnościami, pomocy edukacyjnych przygotowanych przez specjalistów z danej dziedziny oraz pakiet materiałów dydaktycznych, m.in. w postaci map, literatury przedmiotu, słowników, czy atlasów.


Prezentacje


Partnerzy