Komu pomagamy

Poznaj historię kliku z naszych Bohaterów. Ich biogramy przytaczamy bez nazwisk z racji na ochronę ich dóbr osobistych.

P

rzez lata była działaczką Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, kolporterką niezależnej prasy i dziennikarką. Za swoją działalność trzykrotnie została pobita. Choć wygrała sprawę przeciwko funkcjonariuszom SB, nie otrzymała żadnej rekompensaty. Aż do 1990 roku, mimo szykan i represji, nie zaprzestała swojej działalności. Dziś żyje w skrajnej nędzy, porusza się za pomocą balkonika i mimo orzeczenia ZUS o „niezdolności do samodzielnej egzystencji” mieszka sama. Emerytura – 1192 zł przy opłatach miesięcznych na czynsz, prąd i pielęgniarkę (700 zł) – nie wystarcza jej do życia.

W

czasach Solidarności Walczącej była działaczką niepodległościową: aktywną kolporterką niezależnej prasy i książek, łączniczką podziemnych struktur SW, z narażeniem życia udzielała schronienia działaczom. Dziś choruje na stwardnienie rozsiane. Wymaga stałej opieki i rehabilitacji. Wstydzi się swojej choroby i nie wychodzi z domu. Nie przyjmuje pomocy nawet od swoich znajomych. Jej własny dochód to 800 zł renty.

B

yła łączniczką podziemnych struktur Solidarności, udzielała schronienia działaczom, prowadziła punkt kontaktowy i była zaangażowana w działalność duszpasterstwa. Była też kolporterką niezależnej prasy. Dziś książki i gazety są poza jej możliwościami finansowymi. Mimo licznych chorób postawiła sobie limit: nie wyda na lekarstwa więcej niż 100 zł miesięcznie, bo nie wystarczy na opłacenie rachunków.

Z

zawodu pielęgniarka. Organizowała zbiórki żywności i pieniędzy na rzecz represjonowanych, świadczyła także im pomoc medyczną. W 1982 roku przeniesiona na gorzej płatne stanowisko, w 1986 – zwolniona pracy. W wolnej Polsce nie zrezygnowała z pomocy społecznej; organizatorka samorządów pielęgniarskich i fundacji pomagających niepełnosprawnym.

A

bsolwent Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już w czasach studenckich zaangażowany w studenckie strajki solidarnościowe. Od 1982 zakładał, redagował i wydawał pisma podziemne. Aresztowany, postawiony w stan oskarżenia, zwolniony z aresztu na mocy amnestii. Po 1991 roku zatrudniony jako kolejno: pracownik firmy meblowej, handlowiec, przewoźnik, kierowca. Od 2009 roku na bezrobociu.

J

uż jako uczennica II klasy liceum uczestniczyła w podziemnej organizacji młodzieżowej. Kolportowała antyreżimowe ulotki na terenie miasta, propagowała antykomunistyczne postawy wśród rówieśników. W 1970 roku zatrzymana przez SB, brutalnie przesłuchiwana, potem relegowana ze szkoły. Nie zaprzestała działalności. W jej mieszkaniu zlokalizowane było archiwum redakcji podziemnej i punkt kontaktowy dla działaczy podziemia. Odmówiła współpracy z SB – proponowano jej paszport i możliwości wyjazdu do Szwecji.

Z

 wykształcenia lekarz neurolog. Jako specjalistka w tej dziedzinie była członkiem najważniejszych towarzystw lekarskich. W latach 1980-1985 udzielała pomocy medycznej i prowadziła społecznie terapię dla uzależnionych od narkotyków. Współzałożycielka Solidarności w swoim zakładzie pracy, kolporterka zakazanych wydawnictw, udzielała schronienia represjonowanym. W 1985 roku skazana na dwa lata więzienia, po zwolnieniu zatrudniona na warunkach początkującego lekarza w przychodni na wsi. Od 1995 roku na emeryturze.

E

lektromonter z Nowego Sącza. Już od 1980 roku zaangażowany w kolportaż najważniejszych w tym czasie pozycji wydawniczych: Archipelag Gułag A. Sołżenicyna, Folwark zwierzęcy G. Orwella, Armia Podziemna T. Bora-Komorowskiego, Kłopoty z socjalizmem L. Kołakowskiego. Organizator akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach haseł antyreżimowych. W latach 1981-1987 wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany, przeszukiwany. W 1984 roku zwolniony z pracy bez możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami, od 1985 roku na rencie. Zaangażowany w akcje zachęcające do wzięcia udziału w wyborach 4 czerwca.

parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online nike tn pas cher peuterey outlet piumini woolrich outlet golden goose outlet golden goose outlet chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi chaussures de foot 2017 chaussures de foot pas cher